Welke documenten zijn vereist voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit?

welke documenten nodig voor belgische nationaliteit

Bent u van plan om de Belgische nationaliteit aan te vragen? Dan moet u weten welke documenten vereist zijn om uw aanvraag te kunnen voltooien. De specifieke eisen kunnen verschillen afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dus het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn voordat u begint.

In deze sectie zullen we bespreken welke documenten u nodig heeft voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit, evenals de specifieke eisen die gesteld worden aan deze documenten.

Belangrijkste punten

 • Er zijn verschillende documenten nodig om de Belgische nationaliteit aan te vragen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie
 • De specifieke eisen voor elk document variëren ook, afhankelijk van het type document en uw persoonlijke situatie
 • Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over welke documenten vereist zijn voordat u begint met het aanvragen van de Belgische nationaliteit om vertraging bij de verwerking van uw aanvraag te voorkomen

Checklist Belgische nationaliteit documenten

Wanneer u de Belgische nationaliteit wilt aanvragen, zijn er verschillende documenten die u moet verzamelen om uw aanvraag te ondersteunen. Hieronder vindt u een handige checklist van de benodigde papieren voor de Belgische nationaliteit:

Documentnaam Omschrijving
Geboorteakte Een officieel document dat uw geboortedatum, geboorteplaats en ouders vermeldt.
Paspoort of identiteitskaart Een geldig identificatiedocument dat uw nationaliteit en persoonlijke gegevens bevestigt.
Verblijfsvergunning Een document dat uw status als legale inwoner van België bevestigt.
Certificaat van goed gedrag en zeden Een document dat bevestigt dat u geen crimineel verleden heeft en geen bedreiging vormt voor de veiligheid van het land.
Bewijs van taalkennis Een document dat aantoont dat u de vereiste taalkennis heeft om te kunnen integreren in de Belgische samenleving.
Certificaat van huwelijk of partnerschap Een document dat uw burgerlijke staat bevestigt, indien van toepassing.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u alle benodigde documenten verzamelt en dat ze up-to-date en geldig zijn op het moment van uw aanvraag. Als u twijfelt over welke documenten u nodig heeft of hoe u deze moet verkrijgen, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de Belgische ambassade in uw land van verblijf.

Aanvraag Belgische nationaliteit documenten

Als u de Belgische nationaliteit wilt aanvragen, moet u verschillende documenten indienen bij de gemeente waar u woont. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste documenten die u nodig heeft:

Document Uitleg
Identiteitskaart Een geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning
Geboorteakte Een officiële geboorteakte, vertaald in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
Bewijs van goed gedrag en zeden Een verklaring van goed gedrag en zeden, afgegeven door het land waar u de afgelopen vijf jaar hebt gewoond
Verblijfsvergunning Een geldige verblijfsvergunning, als u geen EU-burger bent
Diploma’s en certificaten Indien van toepassing, diploma’s en certificaten van behaalde opleidingen of cursussen. Deze moeten ook vertaald worden naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels
Attest van taalkennis Een attest van taalkennis, afgegeven door een erkend examencentrum

Het is belangrijk om te weten dat de gemeente mogelijk nog extra documenten vraagt, afhankelijk van uw situatie. Controleer daarom altijd de website van de gemeente of neem contact op met de dienst Burgerzaken voor meer informatie.

Naast de documenten moet u ook een formulier invullen en ondertekenen. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de gemeente waar u de nationaliteit aanvraagt. In het formulier moet u onder andere aangeven waarom u de Belgische nationaliteit wilt aanvragen, hoelang u al in België woont en of u al dan niet een andere nationaliteit hebt.

Zodra u alle documenten en het formulier heeft ingediend, zal de gemeente uw aanvraag in behandeling nemen. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

Aanvraag Belgische nationaliteit documenten

Belgische nationaliteit eisen

Wanneer u de Belgische nationaliteit wilt verkrijgen, moet u aan bepaalde eisen voldoen. De belangrijkste eisen hebben betrekking op:

 • Verblijf: U moet minstens vijf jaar legaal in België verblijven als u de nationaliteit wilt aanvragen.
 • Integratie: U moet aantonen dat u goed geïntegreerd bent in de Belgische samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door te bewijzen dat u werk heeft, de taal spreekt en de lokale gebruiken en gewoonten kent.
 • Taalkennis: U moet voldoen aan de taalvereisten voor de regio waar u woont. In Vlaanderen moet u bijvoorbeeld slagen voor een taaltest om de nationaliteit te verkrijgen.
 • Geen crimineel verleden: U mag geen strafblad hebben en u moet ook aantonen dat u geen gevaar vormt voor de openbare veiligheid.
 • Staatsveiligheid: U mag geen bedreiging vormen voor de staatsveiligheid van België.

Daarnaast moet u ook een aantal documenten overleggen om uw aanvraag te ondersteunen, zoals:

 • Identiteitsbewijs: Een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning.
 • Geboorteakte: Een bewijs van geboorte dat is afgegeven in het land waar u geboren bent.
 • Verblijfsbewijs: Een officieel document waaruit blijkt dat u minstens vijf jaar legaal in België verblijft.
 • Bewijs van goed gedrag en zeden: Een document waaruit blijkt dat u geen crimineel verleden heeft en geen gevaar vormt voor de openbare veiligheid.
 • Bewijs van taalkennis: Een certificaat of bewijs dat u aan de taalvereisten voldoet.
 • Overige documenten: Dit kan onder meer zijn: huwelijksakte, ongehuwdverklaring, bewijzen van studie of werk, enz.

Belgische vlag

Het is belangrijk om te onthouden dat de specifieke eisen kunnen verschillen, afhankelijk van uw individuele situatie en de regio waarin u woont. Zorg ervoor dat u de juiste documentatie verzamelt en aan alle vereisten voldoet voordat u uw aanvraag indient.

Procedure Belgische nationaliteit documenten

Het aanvragen van de Belgische nationaliteit kan een ingewikkeld proces zijn. Hieronder vindt u een stap-voor-stap handleiding voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit en welke documenten u moet voorbereiden.

Stap 1: Verzamel de benodigde documenten

Voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit heeft u verschillende documenten nodig. Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste documenten:

 • Geboorteakte
 • Identiteitskaart of paspoort
 • Bewijs van verblijf
 • Bewijs van inkomen
 • Certificaat van goed gedrag en zeden
 • Bewijs van kennis van een van de drie landstalen (Nederlands, Frans of Duits)

Deze lijst kan verschillen afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk om de exacte vereisten te controleren op de website van de Belgische overheid.

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

Om de Belgische nationaliteit aan te vragen, moet u het juiste aanvraagformulier invullen. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Belgische overheid.

Belgische nationaliteit aanvragen documenten

Stap 3: Dien uw aanvraag in bij het gemeentehuis

Nadat u alle documenten en formulieren heeft verzameld en ingevuld, moet u uw aanvraag indienen bij het gemeentehuis. Bij het indienen van uw aanvraag moet u betalen voor de administratieve kosten.

Stap 4: Wacht op de beslissing van de Belgische overheid

De Belgische overheid zal uw aanvraag beoordelen en zal u schriftelijk op de hoogte stellen van hun beslissing. Dit proces kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

Als u vragen heeft over de procedure voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit of als u andere documenten nodig heeft, neem dan contact op met uw lokale gemeentehuis of de Belgische overheid.

Belgische nationaliteit verwerven documenten

Als u de Belgische nationaliteit wilt verwerven, zijn er verschillende manieren om dit te doen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u ervoor kiezen om de nationaliteit te verkrijgen door middel van naturalisatie, verblijf in België, huwelijk of afstamming. Elke methode vereist specifieke documenten, die we hieronder zullen bespreken.

Naturalisatie

Als u ervoor kiest om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door middel van naturalisatie, moet u aan bepaalde criteria voldoen. U moet minimaal 5 jaar wettig in België verblijven en aan kunnen tonen dat u financieel zelfstandig bent. Daarnaast moet u ook een goed begrip hebben van een van de drie landstalen – Nederlands, Frans of Duits, en in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij.

Om uw aanvraag voor naturalisatie in te dienen, moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Een geldige verblijfsvergunning
 • Bewijs van inkomsten en dat u financieel onafhankelijk bent
 • Bewijs van goede kennis van het Nederlands, Frans of Duits taal
 • Een kopie van uw geboorteakte
 • Een kopie van uw huwelijksakte en/of echtscheidingsakte (indien van toepassing)
 • Een uittreksel uit het strafregister
 • Een verklaring van goed gedrag en zeden

Verblijf in België

Als u ervoor kiest om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door middel van verblijf in België, moet u minimaal 5 jaar wettig in België verblijven als niet-Belg. U moet ook aan kunnen tonen dat u financieel zelfstandig bent en dat u een bijdrage levert aan de maatschappij.

Om uw aanvraag voor de Belgische nationaliteit door verblijf in te dienen, moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Een geldige verblijfsvergunning
 • Bewijs van inkomsten en dat u financieel onafhankelijk bent
 • Een uittreksel uit het strafregister
 • Een verklaring van goed gedrag en zeden

Huwelijk

Als u getrouwd bent met een Belgische burger, kunt u de Belgische nationaliteit verkrijgen door huwelijk. U moet minimaal 3 jaar getrouwd zijn en in staat om aan te tonen dat u een duurzame band heeft met uw Belgische partner.

Om uw aanvraag voor de Belgische nationaliteit door huwelijk in te dienen, moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Een uittreksel uit uw huwelijksakte
 • Een uittreksel uit de huwelijksakte van uw Belgische partner
 • Een kopie van de identiteitskaart van uw Belgische partner

Afstamming

Als uw ouders beide de Belgische nationaliteit hebben, kunt u de Belgische nationaliteit verkrijgen door afstamming. Dit geldt ook als één van uw ouders de Belgische nationaliteit heeft en u geboren bent in België.

Om uw aanvraag voor de Belgische nationaliteit door afstamming in te dienen, moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Een kopie van uw geboorteakte
 • Een kopie van de geboorteakte van uw Belgische ouder(s)

FAQ

Welke documenten heb ik nodig voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit?

Voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit heeft u de volgende documenten nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • Een bewijs van geboorte (geboorteakte)
 • Een bewijs van woonst (verblijfsvergunning of huurcontract)
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden
 • Een bewijs van integratie (bijvoorbeeld een inburgeringsattest)

Welke documenten moeten worden opgenomen in de checklist voor de Belgische nationaliteit?

De checklist voor de Belgische nationaliteit moet de volgende documenten bevatten:

 • Identiteitsbewijs
 • Geboorteakte
 • Bewijs van woonst
 • Bewijs van goed gedrag en zeden
 • Bewijs van integratie

Welke documenten moeten worden ingediend bij de aanvraag van de Belgische nationaliteit?

Bij de aanvraag van de Belgische nationaliteit moeten de volgende documenten worden ingediend:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Kopieën van identiteitsbewijs en geboorteakte
 • Bewijs van woonst
 • Bewijs van goed gedrag en zeden
 • Bewijs van integratie

Wat zijn de eisen voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit?

Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U moet een wettelijke verblijfsstatus hebben in België
 • U moet voldoende geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving
 • U moet bewijzen dat u de Nederlandse of Franse taal beheerst
 • U moet een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen

Wat is de procedure voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit?

De procedure voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit omvat de volgende stappen:

 1. Vul het aanvraagformulier in
 2. Verzamel alle benodigde documenten
 3. Dien uw aanvraag in bij de gemeente of stad waar u woont
 4. Wacht op de beslissing van de autoriteiten
 5. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie
 6. Neem deel aan de naturalisatieceremonie en ontvang uw Belgische nationaliteit

Welke documenten zijn nodig om de Belgische nationaliteit te verwerven?

De benodigde documenten om de Belgische nationaliteit te verwerven verschillen afhankelijk van de route die u volgt. Enkele veelvoorkomende documenten zijn:

 • Identiteitsbewijs
 • Geboorteakte
 • Bewijs van woonst
 • Bewijs van goed gedrag en zeden
 • Bewijs van integratie